พฤกษามหันตฆาต

ในตำนานกรีกโบราณกล่าวว่า แม่มดมีเดีย (Medea) หลานสาวของสุริยะเทพฮีลิออส (Helios) ใช้ต้นอะโคไนท์ (Aconite) ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งแถบยุโรป ทำยาพิษนำไปทาชุดและมงกุฎของหญิงสาวนางหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานกับอดีตสามีของเธอจนตาย และยังใช้อะโคไนท์ผสมลงในถ้วยไวน์เพื่อฆ่าราชาธีซุส (Theseus) แห่งเอเธนส์ ก่อนปีคริสต์ศักราช 590 ราชาโอดีสยูส (Odysseus) ใช้หอกและลูกธนูชุบสารพิษจากต้นเฮลลิบอร์ (hellebore) ทำลายศัตรู ในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา สิกขิมฯ มีบันทึกเป็นภาษาสันกฤตโบราณในคัมภีร์ฤคเวท (Rg Veda) และคัมภีร์อัทธารวะเวท (Atharva Veda) ตอนหนึ่งว่าคนในยุคโบราณรู้จักใช้สารพิษจากต้นอะโคไนท์ ทาหัวลูกธนูและผสมเหยื่อล่อในการต่อสู้ เป็นการบ่งบอกเราว่ามนุษย์ในอดีตมีภูมิปัญญารู้จักนำพิษจากพืชธรรมชาติที่เรียกว่า พิษชีวภาพ (biotoxin) มาเป็นอาวุธทำลายศัตรู ต่อสู้ และล่าสัตว์เป็นเวลานานมาแล้ว ต้นอะโคไนท์ (Aconitium spp.) เรียกชื่อทั่วไปว่า ต้นมังค์ชูส (Monkshood) วงศ์ Ranunculaceae มีสารพิษอยู่ในรากหัว (tuber) พืชสกุลนี้มีอยู่ประมาณ 250 ชนิด ชนิดที่มีพิษร้ายแรงมากคือ พันธ์แนพเอ็ลลัส (A. […]

พฤกษามหันตฆาต Read More »