แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กร ตอนที่ 3 เทคนิคการตกแต่งเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites-Ep5

การจัดรูปแบบเนื้อหา (Content blocks)
การจัดรูปแบบเนื้อหาของบทความใน Google Sites เรียกว่า บล็อกเนื้อหา มีแบบให้เลือก 6 แบบ ตามปกติจะมีการจัดเนื้อหาในลักษณะคล้ายกับเวิร์ด แตกต่างกันที่ไม่สามารถแทรกรูประหว่างเนื้อหาได้โดยตรง ต้องทำเป็นกรอบด้วยทำกรอบข้อความ กรอบรูป และต่อด้วยกรอบเนื้อหา จึงจะได้รูปแทรกอยู่ระหว่างเนื้อความ ตามตัวอย่าง

ถ้ามีรูปไม่มากและเนื้อเรื่องไม่ยาวมากก็พอจะทำได้สะดวก ถ้ามีรูปมากและเนื้อเรื่องยาวมากต้องแทรกรูปทั้งหมดไว้ในกรอบแยกจากกรอบเนื้อเรื่องอยู่ส่วนท้าย แต่ Google Sites มีตัวช่วย คือ บล็อกเนื้อหา
ลองมาใช้บล็อกเนื้อหาแบบต่างๆ ดังนี้
1. เตรียมเนื้อหาและรูป
2. สร้างหน้าเว็บย่อย

3. เลือกบล็อกเนื้อหา
แบบที่ 1


แทรกเนื้อหา

แทรกรูป (ได้กรอบละ 1 รูป)


แทรกคำบรรยายใต้รูป ชี้ สามจุด ทำได้ครั้งเดียว แก้ไขไม่ได้ ถ้าต้องการแก้ไขคำบรรยายใต้รูป ต้องลบรูปออกไปแล้วแทรกคำบรรยายเข้าไปใหม่

4. กดเผยแพร่ 2 ครั้ง

แบบที่ 2แบบที่ 3การจัดบล็อกเนื้อหาแบบนี้แทรกได้เฉพาะรูป ถ้าต้องการแทรกเนื้อหาต้องสั่งแทรกกล่องข้อความ (ด้านล่าง/ด้านบนกล่องรูป)

แบบที่ 4แบบที่ 5แบบที่ 6สรุป
การเลือกบล็อกเนื้อหาในแบบต่างๆ จะช่วยให้บทความสวยงามและอ่านมากยิ่งขึ้น แต่ควรคำนึงถึงการจัดบล็อกเนื้อหาหลายแบบในเนื้อหาเดียวกัน แทนที่จะสวยงามและน่าอ่านแต่จะกลายเป็นลายตาและไม่น่าอ่าน บล็อกเนื้อหาที่เลือกไว้แล้วถ้าต้องการเปลี่ยน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ต้องใช้วิธีลบออก แทรกหน้าย่อยใหม่ เลือกบล็อกเนื้อหา แทรกรูป และแทรกเนื้อหา จุดนี้เป็นข้อด้อยของบล็อกเนื้อหาใน Google Sites
โปรดติดตามตอนต่อไป ว่าด้วยเรื่อง การทำกลุ่มแบบยุบได้ และการทำสารบัญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top